Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Giao hàng & nhận hàng

Chính sách giao nhận vận chuyển

  • Hình thức vận chuyển hàng hóa theo sự thỏa thuận và hợp đồng của 02 bên
  • 1969s.com giao hàng cho khách hàng là các "Điểm bán lẻ"
  • "Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp" tự giao hàng cho khách hàng.

Cả 02 hình thức trên đều phải có sự kiểm soát của Admin để báo cho cả 02 bên biết về tình trạng của đơn hàng. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Việc hủy đơn hàng có nhiều nguyên nhân nhưng được xác định bằng 03 trường hợp chính:

  • Khách hàng ("Điểm bán lẻ") đổi ý.
  • "Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp" hết hàng trong kho.
  • Hàng hóa không đúng với mô tả trên 1969s.com

Việc hủy đơn hàng phải thông qua Admin của 1969s.com và được xử lý hủy trong vòng 1 giờ.

Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Người Bán. Tuy nhiên, 1969s ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể Chủ nhật, ngày Lễ):

  • Trong phạm vi Nội thành Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng: 2 - 3 ngày
  • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã: 2-5 ngày
  • Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến tuyến huyện/xã của các tỉnh khác: 4-7 ngày
  • Lưu chuyển giữa các tỉnh thành khác: Từ 4-7 ngày

Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân. Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán Mua ở vùng sâu; vùng xa hoặc hải đảo.