Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Đèn mổ EMALED 500 - thiết kế phẳng và độc đáo, tương thích với việc treo trần

Đầu đèn EMALED 500 có đường kính 650 mm với thiết kế phẳng và độc đáo, tương thích với việc treo trần. Thiết bị này cung cấp ánh sáng phẫu thuật với chất lượng tốt nhất, trường sáng rộng và do đó đáp ứng tốt với những cuộc đại phẫu.

Liên hệ (Giá đã bao gồm VAT)
1969s
EMALED

Đầu đèn EMALED 500 có đường kính 650 mm với thiết kế phẳng và độc đáo, tương thích với việc treo trần. Thiết bị này cung cấp ánh sáng phẫu thuật với chất lượng tốt nhất, trường sáng rộng và do đó đáp ứng tốt với những cuộc đại phẫu.
Nhà sản xuất: EMALED (Đức)