Thiết bị, dụng cụ y tế, làm đẹp

Active filters

 • Danh mục: Cân trọng lượng
Cân trọng lượng
Cân điện tử KERN EG 4200-2NM (4200g/0,01g) - Độ chính xác cao
Kern
36.500.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
36.500.000 ₫/cái
Cân trọng lượng
Cân Phân Tích Kern ABS 220-4N - Sử dụng công nghệ load cell loại Single-cell làm cho tốc độ cân nhanh, độ chính xác tốt hơn
Kern
38.300.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
38.300.000 ₫/cái
Cân trọng lượng
Cân Phân Tích Kern ABS 220-4N - Sử dụng công nghệ load cell loại Single-cell làm cho tốc độ cân nhanh, độ chính xác tốt hơn
Kern
38.300.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
38.300.000 ₫/cái
Cân trọng lượng
Cân điện tử KERN EG 4200-2NM (4200g/0,01g) - Độ chính xác cao
Kern
36.500.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
36.500.000 ₫/cái
Cân trọng lượng
Cân trọng lượng có thước đo chiều cao
1.680.000 ₫/bộ
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
1.680.000 ₫/bộ
Cân trọng lượng
Cân trọng lượng 120kg có thước đo chiều cao
2.420.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
2.420.000 ₫/cái