Thiết bị, dụng cụ y tế, làm đẹp

Active filters

  • Danh mục: Nhiệt kế
Nhiệt kế
Nhiệt kế 42 độ
20.000 ₫/cái
  • Bảo mật thông tin khách hàng
  • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
  • Quy định đổi trả hàng tại đây
20.000 ₫/cái
Nhiệt kế
Nhiệt kế điện tử Microlife
Microlife
960.000 ₫/bộ
  • Bảo mật thông tin khách hàng
  • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
  • Quy định đổi trả hàng tại đây
960.000 ₫/bộ
Nhiệt kế
Nhiệt kế y học 42 độ C
900.000 ₫/cái
  • Bảo mật thông tin khách hàng
  • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
  • Quy định đổi trả hàng tại đây
900.000 ₫/cái