Lọc Theo

Danh mục

Danh mục

Thương hiệu

Thương hiệu

Giá

Giá

Loại hàng hoá

Loại hàng hoá

Thiết bị, dụng cụ y tế, làm đẹp

Active filters

 • Danh mục: Nhiệt kế
Nhiệt kế
Nhiệt kế 42 độ
20.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
20.000 ₫/cái
Nhiệt kế
Nhiệt kế điện tử Microlife
Microlife
960.000 ₫/bộ

 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
960.000 ₫/bộ

Nhiệt kế
Nhiệt kế y học 42 độ C
900.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
900.000 ₫/cái
Nhiệt kế
Nhiệt kế thủy ngân Aurora - Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách, hậu môn
Hoa Đà
13.600 ₫/cây
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
13.600 ₫/cây
Nhiệt kế
Nhiệt kế thủy ngân Tokyo - - Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách, hậu môn.
Hoa Đà
14.000 ₫/cây
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
14.000 ₫/cây
Nhiệt kế
Nhiệt kế thân lớn bản to - Đo nhiệt độ cơ thể.
Greetmed
Hoa Đà
14.500 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
14.500 ₫/cái
Nhiệt kế
Nhiệt kế thời tiết - Hoạt động trên cơ sở dãn nhiệt của thủy ngân
Terdens
Hoa Đà
25.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
25.000 ₫/cái
Nhiệt kế
Nhiệt kế dán trán - Đo thân nhiệt đơn giản, hiển thị kết quả trong 15 giây
Hallcrest Sea
Hoa Đà
30.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
30.000 ₫/cái
Nhiệt kế
Nhiệt kế hồng ngoại MT16K1 - Giúp bạn đo thân nhiệt cơ thể
Microlife
Hoa Đà
60.000 ₫/cây

 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
60.000 ₫/cây

Nhiệt kế
Nhiệt kế Polygreen KD-133 - Dùng đo thân nhiệt cơ thể
Polygreen
Hoa Đà
90.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
90.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế điện tử MT500 - Dùng đo nhiệt độ cở thể
Microlife
Hoa Đà
90.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
90.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế đầu cứng Bosotherm Basic - Dùng đo thân nhiệt
Boso
Hoa Đà
70.000 ₫/cây
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
70.000 ₫/cây
Nhiệt kế
Nhiệt kế tủ lạnh - Sử dụng cho tủ lạnh, tủ đông
Defull
Hoa Đà
70.000 ₫/cây
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
70.000 ₫/cây
Nhiệt kế
Nhiệt kế đầu dẻo Scala KD - 164 - Đo nhiệt độ cơ thể
Scala
Hoa Đà
99.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
99.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế MC-246 - Dùng đo thân nhiệt
Omron
Hoa Đà
750.000 ₫/hộp

 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
750.000 ₫/hộp

Nhiệt kế
Nhiệt kế Sika - Theo dõi nhiệt độ cơ thể.
Sika
Hoa Đà
40.000 ₫/cái
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
40.000 ₫/cái
Nhiệt kế
Nhiệt kế hồng ngoại MT16F - Dùng để đo thân nhiệt
Microlife
Hoa Đà
60.000 ₫/cây

 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
60.000 ₫/cây

Nhiệt kế
Nhiệt kế Microlife MT-1631 - Dùng đo thân nhiệt
Microlife
Hoa Đà
90.000 ₫/hộp

 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
90.000 ₫/hộp