Sản phẩm theo thương hiệu Polygreen

Active filters

Nhiệt kế
Nhiệt kế Polygreen KD-133 - Dùng đo thân nhiệt cơ thể
Polygreen
Hoa Đà
90.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
90.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế KD-1211 cho bé - Đo thân nhiệt cơ thể
Polygreen
Hoa Đà
145.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
145.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế đầu mềm Polygreen KD-2050 - Đo thân nhiệt cơ thể
Polygreen
Hoa Đà
195.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
195.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay KI-8160 - Đo thân nhiệt hiệu quả
Polygreen
Hoa Đà
549.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
549.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8120 - Đo thân nhiệt hiệu quả
Polygreen
Hoa Đà
549.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
549.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán KI-8210 - Dùng để đo nhiệt độ ở trán
Polygreen
Hoa Đà
549.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
549.000 ₫/hộp
Nhiệt kế
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280 - Xác định giá trị nhiệt độ ở trán
Polygreen
Hoa Đà
550.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
550.000 ₫/hộp
Máy đo huyết áp, đường huyết
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230 - Dùng để đo huyết áp động mạch và nhịp tim
Polygreen
Hoa Đà
700.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
700.000 ₫/hộp
Máy đo huyết áp, đường huyết
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6241 - Dùng để đo huyết áp động mạch và nhịp tim.
Polygreen
Hoa Đà
700.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
700.000 ₫/hộp
Máy xông mũi/ họng
Máy xông khí dung Maxwill - Điều trị viêm mũi
Polygreen
Hoa Đà
780.000 ₫/hộp
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Đặt hàng trước 12h trưa, giao hàng trong hôm nay
 • Quy định đổi trả hàng tại đây
780.000 ₫/hộp