Tổng đài: 1900-0009
   - Bấm phím 1 - Bán hàng
   - Bấm phím 2 - Kế toán
   - Bấm phím 3 - Kỹ thuật
   - Bấm phím 4 - là Nhà cung cấp